Anda dapat mengatur status pengemasan untuk produk Anda pada halaman “Pesanan”. Secara default, sistem menyediakan dua status pengemasan yang dapat Anda pilih, yaitu: “Belum Dikemas” dan “Telah Dikemas”

Daftar pesanan dapat difilter berdasarkan status paket yang ditetapkan, dan status pengemasan produk dalam urutan yang sesuai dapat dilihat pada daftar pesanan.