รองรับเฉพาะการจัดส่งคำสั่งซื้อในสถานะที่ชำระเงินแล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งค่ากฎการจัดส่ง ขณะนี้ TikTok ของ Indonesia รองรับเฉพาะนัดรับสินค้าจากผู้ขายสำหรับการจัดส่ง คุณไม่จำเป็นต้องเลือกบริษัทขนส่งหรือกำหนดหมายเลขใบปะหน้าพัสดุ เพียงคลิกปุ่ม “จัดส่ง” เพื่อดำเนินการจัดส่งที่รวดเร็ว

2. การพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเป็นเดียว/เป็นกลุ่ม

ปัจจุบันการพิมพ์

ใบปะหน้าพัสดุของ TikTok รองรับเฉพาะการพิมพ์ตามผลใบปะหน้าพัสดุของอินเทอร์เฟซของช่องเท่านั้น และไม่รองรับการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุตามเทมเพลตของ Ginee

3. พิมพ์ใบกำลับหีบห่อ/ใบหยิบสินค้า/ใบกำลับสินค้า

ผลการพิมพ์ใบหยิบสินค้ามีดังนี้:

ผล

การพิมพ์ใบกำลับหีบห่อมีดังนี้:

ผล

การพิมพ์ใบกำลับสินค้ามีดังนี้:

4. การเชื่อมต่อคำสั่งซื้อ

รองรับการเชื่อมต่อคำสั่งซื้อเป็นเดียว

/เป็นกลุ่ม อัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ

5. ตั้งค่าสถานะการพิมพ์/หยิบสินค้า/กำกับหีบห่อ

ตั้งค่าสถานะการพิมพ์ดังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลสถานะการพิมพ์ในรายการคำสั่งซื้อ

ตั้งค่าสถานะการหยิบสินค้าดังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลสถานะการหยิบสินค้าในรายการคำสั่งซื้อ

ตั้งค่าสถานะการ

กำกับหีบห่อดังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลสถานะการกำกับหีบห่อในรายการคำสั่งซื้อ