คอลัมน์ “ยอดขาย” แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาของสินค้าที่สั่งซื้อไว้ ซึ่งรวมถึงราคาขายรวมของสินค้า ค่าขนส่งและส่วนลดใด ๆ ที่ผู้ขายอำนวย ข้อมูลนี้จะซิงโครไนซ์กับ Ginee ทันทีจากช่องทางการตลาด / ช่องทางการขายของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูล“ยอดขาย”ของคำสั่งซื้อตามขั้นตอนดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบ Ginee  เปิดแท็บ “สั่งซื้อ”
  2. คุณสามารถดูจำนวนสินค้าทั้งหมดที่สั่งซื้อไว้แล้วในคอลัมน์ “ยอดขาย”