1. เข้าสู่ระบบศูนย์ผู้ขาย Zalora
  2. ไปที่เมนูการตั้งค่า – การจัดการการเชื่อมต่อ
  3. ไปที่ OAuth Application และคลิก Add Application

  4. กรอกแบบฟอร์มโดยระบุชื่อ Application Name และ Authorization redirect URL (โปรดกรอก: https://partner.ginee.com/auth/ZALORA) , คลิกบันทึก

  5. แอปพลิเคชันจะถูกสร้างขึ้น
  6. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการลองใช้คำขอในแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น ให้คลิกแก้ไข คุณจะสามารถดู Application ID และ Application Secret คัดลอกค่าเหล่านี้

  7. ไปที่ Ginee OMS การเชื่อมต่อ > เพิ่มร้านค้า > เลือก Zalora
  8. เลือกไซต์ของร้านค้า Zalora ของคุณ จากนั้นวาง Application ID และ Application Secret ในขั้นตอนที่ 6
  9. คลิกอนุญาต เชื่อมต่อสำเร็จ