Ginee Data Scraper ความช่วยเหลือ

1:ติดตั้งปลั๊กอิน

ดาวน์โหลดที่ Google Store ไฮเปอร์ลิงก์ติดตั้งปลั๊กอิน เวอร์ชันล่าสุดคือ Ginee Data Scraper2.0 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2:เข้าสู่ระบบ Ginee

เมื่อคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Ginee erp การคลิกคัดลอกจะข้ามไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ Ginee ดังนั้นคุณต้องเข้าสู่ระบบ Ginee erp (ต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้เพื่ออนุญาตการคัดลอก)

3.1:คัดลอกเป็นรายการเดียว

มีสามวิธีในการคัดลอกสินค้าเดียวบนช่องทาง: 1. คลิก คัดลอกไปยัง Ginee ในรายการสินค้าของช่องทางอีคอมเมิร์ซ

2、คลิก คัดลอกไปยัง Ginee ในหน้ารายละเอียดสินค้า

หลังจากคลิกคัดลอก สินค้าที่คัดลอกจะเข้าสู่รายการคัดลอก

ข้ามคัดลอก

หากสินค้านี้ถูกคัดลอกแล้วและอยู่ในรายการคัดลอก-รายการที่ไม่ได้คัดลอก จะมีข้อความแจ้ง: สินค้าได้รับการคัดลอกแล้ว จะทำซ้ำคัดลอกหรือไม่ [ใช่] ข้อมูลสินค้าที่เหมือนกันสองรายการจะปรากฏในรายการที่ไม่ได้คัดลอก คลิก [ไม่ใช่ ] จะข้ามการคัดลอกสินค้า

3.2:คัดลอกร้านค้า

ในหน้ารายละเอียดร้านค้า คุณสามารถคลิกเพื่อคัดลอกสินค้าในร้านค้า และหลังจากคลิกแล้ว สินค้าทั้งหมดภายใต้ร้านค้าจะถูกคัดลอก

หลังจากคัดลอกเสร็จแล้ว สินค้าจะเข้าสู่รายการคัดลอก

4: คัดลอกไปยังสินค้าหลัก

หลังจากคัดลอกเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกสินค้าที่คัดลอก แก้ไขและคัดลอกไปยังสินค้าหลัก และเผยแพร่ไปยังแต่ละช่องทาง