คะแนนที่ใช้ : คะแนนทั้งหมดที่รับจากร้านค้าและสามารถใช้ได้

คะแนนสะสมรวม:คะแนนสะสมรวมจากร้านค้า

คะแนนที่ใช้แล้ว :คะแนนที่ใช้แล้วหรือแลกไปแล้ว