Ginee สนับสนุนให้คุณจัดการคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อบน Shopee

1. จัดการคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นหน่วย

คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อหนึ่งรายการในรายการคำสั่งซื้อหรือในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อเพื่อจัดการคำขอยกเลิกของผู้ซื้อ

  1. จัดการคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อหลายรายการพร้อมกัน

คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการในรายการคำสั่งซื้อเพื่อจัดการคำขอยกเลิกของผู้ซื้อเหล่านี้พร้อมกัน

  1. การยกเลิก: คุณเลือกว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธคำขอยกเลิกที่ผู้ซื้อส่งมาเท่านั้น ข้อมูลว่าจัดการสำเร็จหรือไม่จะแสดงใน Ginee ภายหลัง

หมายเหตุ:

ก่อนที่คุณจะอนุญาตคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อนั้นได้ส่งออกหรือไม่ เผื่อเกิดความสูญเสียเนื่องจากได้จัดส่งคำสั่งซื้อไปแล้ว

ก่อนที่คุณจะยอมรับใบสมัครของผู้ซื้อหรือปฏิเสธคำขอยกเลิกของผู้ซื้อ สถานะคำสั่งซื้อจะยังคงเป็น “รอการจัดส่ง” หลังจากที่คุณอนุยาตที่จะยกเลิกใบสมัคร สถานะคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็น “ยกเลิกสำเร็จ”