คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบกลุ่มลูกค้าได้ในหน้ากลุ่มลูกค้า

เพิ่ม / แก้ไขกลุ่มลูกค้า: คุณสามารถแก้ไขชื่อกลุ่มได้

ลบกลุ่มลูกค้า: สามารถลบข้อมูลกลุ่มที่ไม่มีลูกค้าได้เท่านั้น

This image has an empty alt attribute; its file name is KSLuwpRsj0jTkwhqsjTuFmaaZjEwuNZlcA.png