1. สต็อก SKU เปลี่ยนเป็น SKU หลัก (การจัดการสต็อกล่าสุด)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ 2564ในเวอร์ชั่นล่าสุดของการจัดการสต็อก เปลี่ยนชื่อ “สต็อก SKU” เป็น “SKU หลัก” โดย SKU หลักคือ SKU ของตัวเลือกสินค้าของสินค้าหลัก

This image has an empty alt attribute; its file name is 库存列表-1024x374.png

2. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหลักและการจัดการสต็อกคืออะไร?

(1) จัดการการเชื่อมสินค้าหลักและประวัติการเชื่อมต่อช่องทาง

This image has an empty alt attribute; its file name is Add-商品列表-1-1-1024x335.png

ในรายการสินค้าหลักสามารถเชื่อมสินค้าช่องทาง (โปรดทราบว่า SKU หลักจะเชื่อมกับตัวเลือกสินค้าช่องทางโดยตรงโดยไม่ต้องเชื่อมช่องทาง SKU) ในสต็อกสินค้าหลักและแชร์กับสินค้าในช่องทางที่เชื่อมต่อไว้

This image has an empty alt attribute; its file name is B-绑定记录入口-1-1024x417.png
This image has an empty alt attribute; its file name is B-b绑定记录-1-1024x324.png

(2) การจัดการสต็อกจัดการข้อมูลสต็อกสินค้าหลัก

SKU หลักในการจัดการสต็อกอยู่ในรายการสินค้าหลัก

หลังจากสร้างสินค้าหลักแล้ว สต็อกสินค้าหลัก (สต็อกคลังสินค้า สต็อกสำรอง สต็อกพร้อมส่ง ล็อคสต็อก สต็อกโปรโมชั่น สต็อกปลอดภัย) บันทึกการเปลี่ยนแปลงสต็อกจะได้รับการจัดการในการจัดการสต็อก

สินค้าเช่อมต่อไว้จะอยู่ในรายการสินค้าหลักเท่านั้นและจะไม่แสดงในการจัดการสต็อก