1. การจัดส่งคำสั่งซื้อ

สามารถกดจัดสั่งสินค้าได้เฉพาะคำสั่งซื้อในสถานะ “ชำระแล้ว” เท่านั้น
วิธีการใช้งาน:ติ๊กเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการจัดส่ง คลิกปุ่ม “จัดส่งสินค้า” จากนั้นไปยังหน้าการจัดส่ง “จัดส่งด้วยตนเอง” กรอกบริษัทขนส่งและหมายเลขพัสดุ จากนั้นคลิก “ดำเนินการจัดส่ง” เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า

2. การย้ายไปที่จัดส่งแล้ว

เฉพาะคำสั่งซื้อในสถานะ “รอการจัดส่ง” ที่จะสามารถดำเนินการ”ย้ายไปที่จัดส่ง”
วิธีการใช้งาน: เลือกคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว คลิกปุ่ม “ย้ายไปยังที่จัดส่งแล้ว” กด “ยืนยัน” จากนั้นสถานะคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็น “กำลังจัดส่ง”

3. การย้ายไปที่ได้รับแล้ว

กด “คำสั่งซื้อจัดส่งเสร็จสมบูรณ์” ได้เฉพาะคำสั่งซื้อในสถานะ”กำลังจัดส่ง”
วิธีการใช้งาน: เลือกคำสั่งซื้อในสถานะ”กำลังจัดส่ง” คลิกปุ่ม “คำสั่งซื้อจัดส่งเสร็จสมบูรณ์” และ กด “ยืนยัน” จากนั้นสถานะคำสั่งซื้อจะอัปเดตสถานะเป็น “ส่งถึง”

4. การย้ายไปที่คืนสินค้า

“คืนสินค้า” ได้เฉพาะคำสั่งซื้อในสถานะ”กำลังจัดส่ง” และ”ส่งถึง”
วิธีการใช้งาน: เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการในสถานะ”กำลังจัดส่ง” หรือ”ส่งถึง” คลิกปุ่ม “ย้ายไปที่ส่งคืน” กด “ยืนยัน” จากนั้นสถานะคำสั่งซื้อจะอัปเดตเป็น “ส่งคืน”

5. ยกเลิกคำสั่งซื้อ

“ยกเลิกคำสั่งซื้อ” ได้เฉพาะคำสั่งซื้อในสถานะ รอการชำระ / ชำระแล้ว / รอการจัดส่ง
วิธีการใช้งาน: เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ คลิกปุ่ม “ยกเลิกคำสั่งซื้อ” เลือกเหตุผลในการยกเลิก กรอกหมายเหตุการยกเลิก แล้วคลิก “ยกเลิกคำสั่งซื้อ” เพื่อดำเนินการยกเลิกให้เสร็จสิ้น
  1. การพิมพ์คำสั่งซื้อ

สำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง จะรองรับการพิมพ์ใบหยิบสินค้า ใบกำหับหีบห่อ และใบกำกับสินค้า โดยใช้เทมเพลตของ Ginee แต่ยังไม่รองรับการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ