ในหน้ารายการสต็อก นำเข้า/ส่งออก แก้ไขสต็อกสำรอง

ขั้นตอน

1 ดาวน์โหลดเทมเพลต

2 กรอกแบบฟอร์ม

เทมเพลต

3 นำเข้าเทมเพลต

4 อัปโหลด

เทมเพลต