ขั้นตอนเพิ่ม/ลบคะแนนสำหรับลูกค้าแต่ละคนมีดังต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่ม แก้ไขคะแนน
  • เลือก เพิ่มคะแนน หรือ ลบคะแนน
  • กรอกหมายเลขของคะแนน(หมายเลขควรอยู่ระหว่าง1-999999)
  • เลือก“ วิธีการเข้าร่วม” แล้วคลิก “ตกลง”
  • คะแนนจะอัปเดตและคุณสามารถตรวจสอบประวัติคะแนนได้โดยคลิกหมายเลขของคะแนน

เพิ่ม/ลบคะแนนเป็นกลุ่มนครี้งเดียว

  • เลือกลูกค้าสมาชิก(มากกว่า 1 คน)
  • คลิก แก้ไขคะแนน
  • เลือก เพิ่มคะแนน หรือ ลบคะแนน
  • กรอกหมายเลขของคะแนน(หมายเลขควรอยู่ระหว่าง1-999999)
  • เลือก“ วิธีการเข้าร่วม” แล้วคลิก “ตกลง”This image has an empty alt attribute; its file name is oA58viK89z7z5Mx6NM4RF3-j7ruICCgrgQ.png