Ginee จะช่วยคุณตั้งค่าวิธีจัดส่งจากบริการจัดส่งใน Shopee เพื่อประหยัดเวลาของคุณในการจักการการจัดส่งคำสั่งซื้อ

  1. ปัจจุบันคุณสามารถกำหนดวิธีการจัดส่งตามบริการจัดส่งและร้านค้าโดยค่าเริ่มต้น ตั้งค่าการรับ / ส่ง / จัดส่งด้วยตนเองและกำหนดที่อยู่รับของสำหรับร้านค้าเช่น Shopee

2. เมื่อดำเนินคำสั่งซื้อและการจัดส่งเสร็จสิ้น ข้อมูลวิธีจัดส่ง / ที่อยู่จัดส่งจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่ากฎการจัดส่งของคุณและเวลาในการจัดส่งจะถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้นด้วย

ประโยชน์ในการใช้การตั้งค่ากฎการจัดส่ง:

ประหยัดเวลาในการดำเนินการสำหรับขั้นตอนการจัดส่ง หลังจากแก้ไขกฎการจัดส่งแล้ว คุณจะต้องกรอกหมายเลขใบเสร็จใน Drop Off หรือ Manual Shipping เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้น