สถานะโปรโมชั่นแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้เริ่มและทำเสร็จ คุณสามารถจัดการกิจกรรมโปรโมชั้นในช่องทางต่างๆได้ที่หน้าการตั้งค่าโปรโมชั่น

ปัจจุบัน Ginee สนับสนุนการดำเนินการดังนี้ได้แก่ เพิ่มกิจกรรมโปรมั่น แสดงสินค้า ซิงโครไนซ์กิจกรรมโปรโมชั่นไปยังช่องทาง แก้ไข ลบและสิ้นสุดโปรโมชั่น

หมายเหตุ:

โปรดระวางว่า หากกิจกรรมโปรโมชั่นถูกยกเลิกก็ไม่สามารถคืนได้ ดังนั้นหลังจากหยุดกิจกรรมโปรโมชั่น สถานะจะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสิ้น” และไม่สามารถคืนได้อีกต่อไป