ตารางสถิติกำไรรองรับการส่งออกข้อมูลรายงานการดำเนินการไปยัง Excel ส่งออกเป็น PDF และดูประวัติการส่งออก