คุณสามารถคลิก“ นำเข้าลูกค้า” ซึ่งอยู่ด้านล่างปุ่ม“ เพิ่มลูกค้า” ในหน้าการจัดการลูกค้าเพื่อเข้าสู่หน้าต่างป๊อปอัปการดำเนินการนำเข้าของลูกค้า

โน้ต: หากข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าน้อย ตรวจสอบและกรอกข้อมูลที่อยู่ทั้งหมดในแต่ละช่องว่างของหน้าข้อมูลที่จะนำเข้า

โปรดดาวน์โหลดเทมเพลตการนำเข้า แล้วกรอกข้อมูลลูกค้าและบันทึก จากนั้นอัปโหลดไฟล์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำเข้าในไฟล์นำเข้า

ในระหว่างขั้นตอนการอัปโหลดทั้งหมด Ginee ขอแนะนำว่าอย่าออกจากหน้าจนถึงไฟล์ที่นำเข้าแสดงขึ้น คุณสามารถดูจำนวนข้อมูลที่นำเข้าสำเร็จหรือล้มเหลวในไฟล์ที่อัปโหลดในผลการนำเข้าและสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่นำเข้าซึ่งล้มเหลวมาแก้ไข

This image has an empty alt attribute; its file name is gReRQE7AaVFjS5yGgx3VHx2d7cfynNyPGQ.png
This image has an empty alt attribute; its file name is dxOEKMx5jGpIA15SwGXRHn1c2ivMln6Yuw.png