หากคุณเพิ่มสินค้าใหม่ทุกวันหรือเชื่อมต่อร้านค้าใหม่ คุณต้องเชื่อมต่อสินค้าช่องทางของร้านค้ากับสินค้าหลัก

การนำเข้าการเชื่อมต่อเป็นกลุ่มสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณได้

มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการเชื่อมต่อสินค้าช่องทางกับ SKU หลักเป็นกลุ่มมีดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ข้ามไปที่สินค้าหลัก-> นำเข้า/ส่งออก -> นำเข้าเพื่อเชื่อมต่อสินยค้า:

ขั้นตอนที่ 2: ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในหน้านี้

1.ส่งออกสินค้าช่องทางที่จะเชื่อมต่อกับสินค้าหลัก หากมีข้อมูลมากกว่า 10,000 รายการ Ginee จะบีบอัดไฟล์ หากไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์บีบอัด กรุณาแตกไฟล์และเปิด

2. ส่งออกสินค้าหลัก Ginee รองรับการส่งออกสินค้าหลักโดยเลือกสินค้าหลายรายการหรือส่งออกโดยหน้า

3. หลังจากจับคู่

ID สินค้าช่องทางกับ SKU หลักและนำเข้าเพื่อเชื่อมต่อเป็นกลุ่มแล้ว คุณสามารถดูผลเชื่อมต่อ