คุณสามารถเชื่อมต่อ WMS Fulfillmentใน Ginee ได้ในขั้นตอนเดียว

คลิก “ร้านค้าที่เชื่อมต่อ” ใต้กล่องจดหมายส่วนตัวของคุณที่มุมบนขวา เลือกบริการ Ginee WMS และกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิน

การให้อนุญาตเข้าถึงบัญชี:

ข้อมูลรายละเอียด:

หมายเลขคลังสินค้า: โปรดรับหมายเลขคลังสินค้าพิเศษจากฝ่ายบริการลูกค้าก่อนการเชื่อมต่อ

คำแนะนำการให้อนุญาตเข้าถึงบัญชี:

1. หลังจาก

การให้อนุญาตเข้าถึงบัญชีเสร็จแล้ว คลังสินค้าของ WMS จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับคุณตามกฎคงที่ “หมายเลขคลังสินค้า + หมายเลขลูกค้า” จะใช้สำหรับการจัดการสต็อกและสินค้าขาออก คุณสามารถค้นหาได้ในรายการการจัดการคลังสินค้า

2. หมายเลขลูกค้า WMS เดียวกันสามารถเชื่อมต่อกับผู้ค้าของ Ginee ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น กรุณาดำเนินการอย่างระมัดระวัง

3. ปัจจุบัน WMS รองรับเฉพาะคลังสินค้าในอินโดนีเซียเท่านั้น กรุณาดำเนินการอย่างระมัดระวัง