คลิกเพื่อดูวิดีโอสอนโดยตรง

1.เลือกช่องทางและทำเครื่องหมายสินค้าที่จะคัดลอก

2. ที่ด้านล่างของหน้าสินค้า คลิก “คัดลอดสินค้า” สินค้าสามารถคัดลอกได้ถึง 100 สินค้าในแต่ละครั้ง และสามารถทำซ้ำได้

3. เลือกช่องทางเป้าหมายและร้านค้า แล้วคลิก “คัดลอกเป็นฉบับร่าง”

*โปรดทราบว่าในการคัดลอกสินค้าใน Ginee คุณต้องแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล เช่น ชื่อสินค้า คำอธิบายสินค้า และข้อมูลสินค้าอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงละเมิดข้อกำหนดของแต่ละช่องทาง

*โปรดทราบว่าหากคุณคัดลอกสินค้าใน Ginee ช่องทางจะบันทึกสินค้าเป็นสินค้าใหม่และอัปโหลด Ginee ปฏิบัติตามกฎขีดจำกัดการอัปโหลดสินค้ารายวันสำหรับแต่ละช่องทาง

4.คลิก “แก้ไขทันที” เพื่อแก้ไขสินค้าที่คัดลอกสำเร็จใน “ฉบับร่าง” ทันที

5.หลังจากแก้ไขสินค้าที่คัดลอกสำเร็จแล้ว ให้คลิกเมนู “แสดง” เพื่อแสดงสินค้าที่คุณต้องการ

6.คัดลอกและเปิดใช้งานสินค้าในช่องทางอื่นสำเร็จ