คลิกการจัดการโปรโมชั่น เลือกช่องทางและร้านค้า Shopee ที่เหมาะสม ที่นี่คุณสามารถเพิ่มโปรโมชั่น Shopee ผ่าน Ginee

1. ตั้งค่าชื่อโปรโมชั่นและระยะเวลาโปรโมชั่น เวลาเริ่มต้นต้องไม่เร็วกว่าเวลาที่สร้างโปรโมชันและต้องมาก่อนเวลาที่สิ้นสุด

2. เลือกสินค้าที่ต้องการโปรโมท ปัจจุบันรองรับเฉพาะสินค้าออนไลน์เท่านั้นเข้าร่วมโปรโมชั่น

3. จัดเตรียมข้อมูลโปรโมชั่นสำหรับสินค้าที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่น รวมถึงราคาโปรโมชั่น สต็อกโปรโมชั่น ขีดจำกัดการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ

4. ข้อควรระวัง:

1) สต็อก

โปรโมชั่นต้องไม่มากกว่าสต็อกพร้อมส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าสต็อกพร้อมส่งของสินค้าโปรโมชั่นบน Ginee ตรงกับช่องทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อข้อมูลสินค้าก่อนที่จะเพิ่มโปรโมชั่นใหม่

2) หลังจากสร้างโปรโมชั่นสำเร็จแล้ว สต็อกโปรโมชั่นสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นในขณะนี้ไม่สามารถอัปเดตได้ กรุณาใส่ใจเมื่อกรอกข้อมูลสต็อก

This image has an empty alt attribute; its file name is ly1-1024x431.png
This image has an empty alt attribute; its file name is ly2-1024x521.png