คลิกการจัดการโปรโมชั่น เลือกช่องทาง Shopee และร้านค้า คุณสามารถเพิ่มโปรโมชั่น Shopee ผ่าน Ginee ได้ที่นี่

1. ระบุชื่อโปรโมชั่นและระยะเวลาโปรโมชั่น เวลาเริ่มต้นต้องไม่เร็วกว่าเวลาที่สร้างโปรโมชั่นและต้องเร็วกว่าเวลาโปรโมชั่นสิ้นสุด

2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการโปรโมต ปัจจุบันเฉพาะสินค้าออนไลน์เท่านั้นมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นได้

3. เตรียมข้อมูลโปรโมชั่นสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น รวมถึงราคาโปรโมชั่น สต็อกโปรโมชั่น จำนวนจำกัดซื้อและข้อมูลอื่น ๆ

4. สิ่งที่ต้องพิจารณามีดังต่อไปนี้:

1) สต็อกโปรโมชั่นต้องไม่เยอะกว่าสต็อกสินค้าที่มีอยู่ เพื่อยืนยันว่าสต็อกสินค้าโปรโมชั่นที่มีอยู่จริงใน Ginee ตรงกับช่องทาง กรุณาซิงโครไนซ์ข้อมูลสินค้าก่อนเพิ่มโปรโมชั่นใหม่

2) หลังจากสร้างโปรโมชั่นสำเร็จแล้ว จะไม่อนุญาตอัปเดตสต็อกโปรโมชั่นสำหรับสินค้าที่กำลังเข้าร่วมโปรโมชั่น กรุณาใส่ใจในการกรอกข้อมูลสต็อก

This image has an empty alt attribute; its file name is ly1-1024x431.png
This image has an empty alt attribute; its file name is ly2-1024x521.png