ช่องทาง Shopee / Bukalapak มีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น รวมถึงตัวเลือกสินค้าของสินค้า ราคาสินค้า และเงื่อนไขในการเริ่ม/ระงับ

โปรโมชั่น การดำเนินการของคุณใน Ginee อาจได้รับผลกระทบจากกฎที่เกี่ยวข้อง