วิธีเลิกจำหน่ายสินค้า Lazada (หน่วย / เป็นกลุ่ม)

การเลิกจำหน่ายสินค้าเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญของการจัดการสินค้า หากคุณต้องการเลิกจำหน่ายสินค้าจากร้านค้า Lazada กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลิกจำหน่ายสินค้าเป็นหน่วยเดียว
  2. เลิกจำหน่ายสินค้าเป็นกลุ่ม

เลิกจำหน่ายสินค้าเป็นหน่วยเดียว

  1. จากรายการสินค้า Lazada> คลิก“ เลิกจำหน่าย”> ยืนยันไปเลิกจำหน่ายสินค้า> เลิกจำหน่ายสำเร็จแล้ว

เลิกจำหน่ายสินค้าเป็นกลุ่ม

  1. จากรายการสินค้า Lazada> เลือกสินค้าบางรายการ> คลิก “เลิกจำหน่าย”> ยืนยันว่าสินค้าจะถูกเลิกจำหน่าย> เลิกจำหน่ายสำเร็จ

วิธีวางจำหน่ายสินค้า Lazada (หน่วย / กลุ่ม)

การเลิกจำหน่ายสินค้าเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญของการจัดการสินค้า หากคุณต้องการวางจำหน่ายสินค้าจากร้านค้า Lazada คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. วางจำหน่ายสินค้าเป็นหน่วยเดียว
  2. วางจำหน่ายสินค้าเป็นกลุ่ม

วางจำหน่ายสินค้าเป็นหน่วยเดียว

  1. จากรายการสินค้า Lazada> คลิกวางจำหน่าย> ยืนยันเพื่อวางจำหน่ายสินค้า> วางจำหน่ายสำเร็จ

วางจำหน่ายสินค้าเป็นกลุ่ม

  1. จากรายการสินค้า Lazada> เลือกสินค้าหลายรายการ> คลิก“ วางจำหน่าย”> ยืนยันสินค้าที่คุณต้องการวางจำหน่าย> วางจำหน่ายสำเร็จ