1. จะสร้างโปรโมชั่นลาซาด้าได้อย่างไร?

1.1 คลิก “+โปรโมชั่น” ในการจัดการโปรโมชั่น > รายการส่วนลด เลือก Lazada และร้านค้าที่ต้องการสร้างโปรโมชั่น คลิกถัดไปเพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขโปรโมชั่นของ Lazada

1.2 กรอกข้อมูลทั่วไป ให้กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

1.3 เลือกเงื่อนไขส่วนลดและประเภทส่วนลด จากนั้นกรอกรายละเอียดส่วนลดตามประเภทที่กำหนด

ประเภทส่วนลดแบ่งออกเป็นสามประเภท:

ส่วนลดมูลค่าเงินสด/ส่วนลด, ของสมนาคุณ/ตัวอย่างสินค้า และการซื้อคอมโบ

สำหรับประเภทส่วนลดของส่วนลดเต็มจำนวน คุณสามารถเลือกว่าจะตั้งค่า “ส่วนลดแบบต่อยอด” หรือไม่ตั้งค่าได้:

  • หากคุณไม่คลิก “ส่วนลดแบบต่อยอด” คุณสามารถเพิ่มระดับอื่นเพื่อกำหนดรายละเอียดส่วนลดได้ รองรับสูงสุด 3 ระดับ
  • หากคุณคลิก “ส่วนลดแบบต่อยอด” จำนวนส่วนลดจะถูกซ้อนทับตามจำนวน/ปริมาณของคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ ตัวอย่าง: เมื่อคุณตั้งค่าพื้นฐานเป็น THB 2,000 จะได้รับราคาส่วนลดเป็น THB 1,000 จากนั้นเมื่อคำสั่งซื้อจริงคือ THB 4,000 ราคาจะเป็น THB 2,000 และเมื่อราคาคือ THB 6,000 ราคาจะเป็น THB 3,000

1.4 เลือกช่วงส่วนลด

คุณสามารถเลือกส่วนลดที่จะนำไปใช้กับสินค้าทั้งหมดในร้านค้าหรือใช้กับเพียงแค่สินค้าบางส่วน

  • เมื่อเลือก “สินค้าในร้านทั้งหมด” คุณสามารถคลิก “เผยแพร่โปรโมชัน” ได้โดยตรง เพื่อให้เสร็จสิ้นการสร้างโปรโมชัน
  • เมื่อคุณเลือก “สินค้าบางส่วน” คุณสามารถคลิก “เผยแพร่โปรโมชันและเลือกสินค้า” เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าที่ใช้งานอยู่ จากนั้นคลิก “เผยแพร่โปรโมชัน” เพื่อให้เสร็จสิ้นการสร้างโปรโมชัน

2. จะจัดการโปรโมชั่น Lazada อย่างไร?
2.1 การแก้ไขโปรโมชั่น
คุณสามารถแก้ไขโปรโมชันสำหรับโปรโมชันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ไม่ได้เริ่ม คลิก “แก้ไข” เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขรายละเอียดโปรโมชัน คุณสามารถแก้ไขข้อมูลกิจกรรมโปรโมชันและเผยแพร่ซ้ำได้

2.2 จัดการสินค้า
คุณยังคงสามารถจัดการสินค้าส่งเสริมการขายได้ เมื่อมีการใช้โปรโมชันสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการเท่านั้น ที่กำลังดำเนินอยู่/ไม่ได้เริ่ม/ระงับ คลิก “จัดการสินค้า” เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการสินค้า และคุณสามารถแก้ไขสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรโมชันและเผยแพร่ซ้ำได้ (คำสั่งซื้อที่สร้างขึ้นแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ)

2.3 การระงับ/การเปิดใช้งานโปรโมชั่น
คลิก “หยุดชั่วคราว” สำหรับโปรโมชันที่กำลังดำเนินอยู่/ไม่ได้เริ่ม สถานะโปรโมชันจะถูกอัปเดตเป็น “หยุดชั่วคราว” และจะไม่มีผลกับคำสั่งซื้อใหม่อีกต่อไป

คลิกการดำเนินการ “เปิดใช้งาน” สำหรับโปรโมชั่นที่ถูกระงับ สถานะโปรโมชั่นจะถูกอัปเดตเป็นกำลังดำเนินการ/ไม่ได้เริ่ม และคำสั่งซื้อใหม่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้

2.4 การซิงโครไนซ์โปรโมชัน
รองรับการดำเนินการซิงโครไนซ์โดยร้านค้า/โปรโมชั่นเดียว สำหรับโปรโมชั่นต่อเนื่อง/ไม่ได้เริ่ม/ระงับ และจะซิงโครไนซ์ข้อมูลโปรโมชั่นใน Seller Center แบบเรียลไทม์

2.5 สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถดูกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องในสินค้าช่องทางการขาย -> สินค้าออนไลน์ของ Lazada