คอลัมน์“ Courier” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดส่งพัสดุที่รับผิดชอบในการจัดส่งคำสั่งซื้อ หากต้องการดูข้อมูลผู้ให้บริการจัดส่งจากคำสั่งซื้อของคุณ กรุณาตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ Ginee เปิดแท็บ “สั่งซื้อ”
  2. ภายใต้คอลัมน์ “ผู้จัดส่ง” คุณจะเห็นผู้ให้บริการจัดส่งที่ตั้งค่าไว้สำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว