1.จัดการสินค้าใน marketplace

คุณสามารถจัดการราคาสินค้าและสินค้าของร้านค้าบางร้านในช่องทางเดียวกัน และจัดการสต็อกสินค้าของร้านค้าต่างๆในช่องทางเดียวกัน

2.สภาพสินค้า

ใช้งานอยู่: สถานะสินค้ามีการใช้งานในร้านค้าและมีสต็อก

ไม่ได้ใช้งาน: สถานะสินค้าไม่ได้ใช้งานที่ร้านค้าในขณะที่ร้านค้ายังคงมีสต็อกอยู่

สินค้าขายหมด: สถานะเมื่อสินค้าใช้งานหรือสินค้าไม่ได้ใช้งานในร้านค้าไม่มีสต็อก

ห้าม: สถานะสินค้าในร้านห้ามขาย

ฉบับร่าง:ร้านค้าไม่โชว์สินค้า แต่สินค้าอยู่ในฉบับร่างของ Ginee   กรอกชื่อสินค้าเพื่อบันทึกเป็นฉบับร่าง

กำลังดำเนินการ: สินค้าอยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมที่จะโชว์ในร้านค้า

ไม่สามารถโชว์: โชว์สินค้าในร้านค้าไม่สำเร็จ