1. หากมีร้านค้าที่คุณไม่อยากเชื่อมต่ออีกต่อไป กรุณาคลิกที่หน้าการเชื่อมต่อร้านค้า เลือกร้านค้าแล้วคลิก“ ยกเลิกการเชื่อมต่อ  เมื่อสำเร็จแล้ว ร้านค้าจะไม่เชื่อมต่อกับ Ginee อีกต่อไป

 

 

2. จากภาพข้างบนคุณจะเห็นได้ว่าในคอลัมน์หมายเลข 1 เป็นร้านค้าที่เชื่อมต่อไปแล้ว และในคอลัมน์หมายเลข 2 คือร้านค้าที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ