เพื่อให้ผู้ขายที่ Ginee จัดการข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น เข้าใจและจัดการข้อมูลลูกค้าที่สะสมมาจากช่องทางอื่นได้อย่างรวดเร็ว

This image has an empty alt attribute; its file name is X7dVOJK_bIpzXPPTHJ8jTGpG39GdwbSnaQ.png