การจัดการบทบาท

1. การตั้งค่า > การจัดการพนักงาน

2. คลิกสิทธิ์ของข้อมูล

3. หน้า Ginee Account จะเปิดขึ้น จากนั้นคลิกบทบาท > คลิก “+สร้าง” (https://accounts.ginee.com/organization/role)

4. ป้อนข้อมูลบทบาท (1) > คลิกยืนยัน (2)

ระบบ: เลือก Ginee POS
ชื่อบทบาท
คำอธิบาย
ฟังก์ชั่น
a. แคชเชียร์ : การดำเนินงาน (เพื่อดำเนินการระบบแคชเชียร์ Ginee POS)
b. คำสั่งซื้อ: ดู (เพื่อดูเฉพาะคำสั่งซื้อ Ginee POS), การดำเนินการ (เพื่อดำเนินการคืน, คืนเงินและยกเลิก)


5. ไปที่การจัดการพนักงาน > คลิกแก้ไขบทบาท

6. เลือกบทบาท POS > คลิก บันทึก

ขอสิทธิ์อนุญาตร้านค้า

1. ไปที่ Ginee OMS การตั้งค่า > การจัดการพนักงาน > คลิกแก้ไขในบัญชีพนักงานที่คุณต้องการเพิ่มบทบาท POS


2. เลือกร้านค้า POS > คลิกบันทึก

หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือแบบเต็มโปรดคลิก คู่มือ Ginee POS