1. Add and Edit Channel Product

1. เมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขช่องทางผลิตภัณฑ์ ราคาและสต็อกจะถูกอัพเดตเป็นคลังสินค้าเริ่มต้น

2. Edit the price and stock

1. 1. ในรายการช่องทางสินค้าของ Tokopedia คลิก แก้ไขสต็อก และกล่องป๊อปอัพจะแสดงดังนี้:

  • การแก้ไขสต็อครองรับการแก้ไขค่าสต็อคในคลังสินค้าต่างๆ
  • รองรับการส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าช่องทางต่างๆ สำหรับคลังสินค้าที่ยังไม่ได้จัดส่ง สต็อกสินค้าจะแสดงเป็น 0 ตามค่าเริ่มต้น และผู้ค้าสามารถแก้ไขมูลค่าสต็อกใหม่ได้ด้วยตนเอง
  • หากคุณต้องการเพิ่มคลังสินค้าช่องทางใหม่ให้กับที่สร้างสินค้า MSKU คุณต้องไปที่ศูนย์ผู้ขายเพื่อดำเนินการ (เนื่องจากช่องทางสินค้าที่มี MSKU ถูกสร้างขึ้นและเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์สต็อกไม่สนับสนุนการแก้ไขค่าสต็อกในรายการช่องทางสินค้า)

2. ในรายการช่องทางสินค้า Tokopedia ให้คลิกแก้ไขราคา และกล่องป๊อปอัปจะแสดงดังต่อไปนี้:

  • การแก้ไขราคารองรับการแก้ไขราคาของคลังสินค้าต่างๆ
  • หลังจากสินค้าถูกส่งไปยังคลังสินค้าช่องทางเป็นครั้งแรก ราคาของคลังสินค้าช่องทางที่เกี่ยวข้องจะเป็นราคาของคลังสินค้าเริ่มต้น.

3. ระบบรองรับราคาจำนวนมากและการแก้ไขสต็อก:

4. ในหน้าการจัดการราคา รองรับการแก้ไขราคาของคลังสินค้า Tokopedia ต่างๆ:

5. ในหน้าการจัดการราคา ให้ใช้แผ่นงาน Excel เพื่ออัปเดตราคาช่องทางสินค้าจำนวนมาก คลังสินค้าหลายแห่งของ Tokopedia รองรับการอัปเดตราคาช่องทางสินค้าภายใต้คลังสินค้าต่างๆ:

3. เชื่อมอัตโนมัติ/สร้างสินค้าหลัก

1. MSKU เชื่อมอัตโนมัติ/สร้างพร้อมใช้งานสำหรับช่องทางสินค้าที่มีความสัมพันธ์ผูกพันคลังสินค้าอยู่แล้ว หลังจากสร้าง MSKU แล้ว จะถูกเพิ่มไปยังคลังสินค้าที่ถูกผูกไว้โดยอัตโนมัติ: