หมายเลขคำสั่งซื้อ คือรหัสเฉพาะที่กำหนดไว้กับแต่ละคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณ ซึ่งนำมาจาก marketplace โดยตรง

หากต้องการดูหมายเลขคำสั่งซื้อ:

เข้าสู่ระบบ Ginee แล้วเปิดแท็บ “คำสั่งซื้อ” ภายใต้คอลัมน์ “หมายเลขคำสั่งซื้อ” นี้คุณจะเห็นหมายเลขคำสั่งซื้อได้