หากคุณเพิ่ม

หมายเลขแผนกหรือหมายเลขคลังสินค้าใหม่ในรหัส JD Pin ที่ได้เชื่อมต่อ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่ คุณสามารถเพิ่มได้โดยตรงใน “การจัดการการกำหนดค่า JD” และระบบจะสร้างข้อมูลคลังสินค้าโดยอัตโนมัติตามตัวเลขที่คุณเพิ่มใหม่

ขั้นตอนการดำเนินการเฉพาะมีดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่รายการการจัดการการเชื่อมต่อ ค้นหาบริการจัดการ JD ที่ได้เชื่อมต่อในรายการ Fulfillment แล้วคลิก “

การจัดการการกำหนดค่า JD” หรือคลิกที่ “บริการ JD Fulfillment ” ที่มุมบนขวาของระบบเพื่อเข้าถึงหน้าการจัดการการกำหนดค่า

ขั้นตอนที่ 2: เข้าสู่หน้าการจัดการการกำหนดค่า เลือกแผนกหรือรายการคลังสินค้าตามข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเริ่มเพิ่มข้อมูลแผนกหรือคลังสินค้าใหม่

หมายเหตุ: เมื่อเพิ่มหมายเลขแผนกหรือหมายเลขคลังสินค้าสำเร็จแล้ว ระบบจะสร้างข้อมูลคลังสินค้าให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถย้ายไปยังหน้าการจัดการคลังสินค้าเพื่อดูได้ หากคุณต้องการวางสต็อกสินค้าหลักในคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อการจัดการ โปรดดูที่ “วิธีการนำสินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังสินค้า JD Fulfillment”