1. หากคุณมีร้านค้า Shopee ที่เชื่อมอยู่ใน Ginee แล้ว คุณสามารถซิงค์กิจกรรมโปรโมชั่นทั้งหมดจากช่องทางไปยัง Ginee ได้โดยคลิก “ซิงโครไนซ์” ในหน้าการตั้งค่าโปรโมชั่น
  2. คลิกปุ่ม“ เพิ่มโปรโมชั่น” ในหน้าการตั้งค่าโปรโมชั่น เลือกช่องทางและร้านค้าเป้าหมาย และทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่น
  3. รายการสินค้า Shopee เลือกสินค้าจากร้านเดิมแล้วคลิก “ตั้งค่าส่วนลด” เพื่อเข้าสู่หน้าใหม่ได้แก่ เพิ่มโปรโมชั่น ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างโปรโมชั่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

เนื่องจากข้อจำกัดของช่องทาง Ginee ขอแนะนำว่าเมื่อเลือกสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมส่โปรโมชั่น พยายามหลีกเลี่ยงสินค้าที่เพิ่มราคาใน 7 วันที่ผ่านมา เพื่อป้องกันความล้มเหลวและขั้นตอนโปรโมชั่น