Ginee ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการจัดส่งของคำสั่งซื้อที่มาจาก Shopee/Bukalapak/Tokopedia/Lazada

  1. การจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อต่อหน่วยเดียว
    คุณสามารถเลือกสินค้าหน่วยเดียวที่รายการคำสั่งซื้อหรือที่หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ เพื่อดำเนินขั้นตอนการจัดส่ง
  2. การจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อเป็นกลุ่ม
    คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อบ้างในเวลาเดียวกันที่รายการคำสั่งซื้อหรือที่หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการจัดส่งเป็นกลุ่ม
  3. การดำเนินการจัดส่งแบบพิเศษ

       เลือกวิธีการจัดส่ง: นัดรับสินค้าจากผู้ขาย โดยผู้ให้บริการจัดส่งหรือส่งพัสดุไปที่จุดนั้นหมาย ได้แก่นำพัสดุไปที่สำนักงานบริการจัดส่งสินค้า           หากคุณเลือก นัดรับสินค้าจากผู้ขาย กรุณาเลือกข้อมูลที่อยู่ของคุณและเลือกเวลาเพื่อให้ผู้ให้บริการจัดส่งมาถึงที่อยู่ของคุณ หากคุณเลือก รับส่งสินค้าที่สาขา กรุณษทำตามกฎของ Shopee และจัดส่งสินค้าโดยเร็ว

โน้ต

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการและคำสั่งซื้อที่ได้ดำเนินการในระบบ Shopee  คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการที่ Ginee จึงถูกจัดประเภทเป็นคำสั่งซื้อที่ชำระเสร็จ (Paid Off)  คุณสามารถดำเนินการเวลาจัดส่งหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ที่นี่ แม้คำสั่งซื้อที่ได้รับการดำเนินการใน Shopee จะถูกจัดประเภทเป็นคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ คุณสามารถดูข้อมูลการจัดส่ง ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือดำเนินการตามคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อได้