เวลาอัปเดต: เป็นเวลาที่สินค้าอัปเดตครั้งล่าสุด

คลิกเมนูสินค้าเพื่อดู “เวลาอัปเดต” ทางด้านขวาของเมนู “สินค้า”

วิธีเชื่อมต่อด้วยตนเอง:

  1. คลิกเมนูสินค้า
  2. คลิกไอคอน “เชื่อมต่อ” ในเมนู “จัดการ” ที่คอลัมน์สินค้าเพื่อเชื่อมต่อด้วยตนเอง

3.  คุณยังสามารถเชื่อมต่อสินค้าเป็นกลุ่มโดยทำเครื่องหมายสินค้าต่างๆที่คุณต้องเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก”เชื่อมต่อ