ปัจจุบันรองรับเฉพาะการเชื่อมต่อ Line Shopping ในประเทศไทย

ขั้นตอนของการเชื่อมต่อ
1.) เข้าสู่ระบบศูนย์การค้า Line Shopping หลังจากนั้นบันทึกหมายเลข ID ของผู้ขายจาก URL

2.) เลือก “การตั้งค่า” – “ปุ่ม API” จากเมนูด้านซ้ายในศูนย์การค้า Line Shopping จากนั้นคลิก “+ สร้าง”

3.) ป้อนชื่อใด ๆ (เช่น Ginee) ในหน้าต่างป๊อปอัพหลังจากนั้นคลิก “สร้าง” เพื่อสร้างคีย์ API

4. )หลังจากสร้างสำเร็จแล้ว โปรดคัดลอกและบันทึกคีย์ API

5.) เข้าสู่ระบบ Ginee ERP และเลือก “การอนุญาต” – “เพิ่มการรวม” ในเมนูด้านซ้าย

6.) เลือก Line Shopping ในรายการร้านค้า

7.) กรอกชื่อร้านค้าวาง ID ผู้ขายในขั้นตอนที่ 1 และคีย์ API จากในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นคลิก “อนุญาต” เพื่อทำการอนุญาตให้เสร็จสิ้น