คุณสามารถคัดลอกร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนช่องทางเดียวกันใน Ginee

1.คลิก “ร้านค้าของฉัน” ที่มุมขวาบนไปดูร้านค้าและจำนวนสินค้าที่เชื่อมต่อกับ Ginee และคัดลอกสินค้าของร้านค้าโดยคลิก “คัดลอก” ที่อยู่ข้างหลังร้านค้า

2. หลังจากคลิก“ คัดลอก”แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลร้านค้า เลือกสินค้าที่คุณต้องการคัดลอกและร้านค้าเป้าหมาย จากนั้นคลิก “คัดลอกเป็นฉบับร่าง” เพื่อเริ่มคัดลอกสินค้าในร้านค้า

การแจ้งเตื่อน: เนื่องจากแต่ลช่องทางอีคอมเมิร์ซมีกฎจำกัดสำหรับสินค้าที่มีข้อมูลเดียวกัน  ปัจจุบัน Ginee รองรับคัดลอกเป็นฉบับร่างได้เท่านั้น ขอแนะนำให้แก้ไขข้อมูลสินค้าก่อนเผยแพร่เพื่อเหมาะกับกฎจำกัดของช่องทางต่างๆ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าที่คุณต้องการโคลนและร้านค้าเป้าหมายได้เชื่อมต่อกับ Ginee แล้ว