งบกำไรขาดทุนในขณะนี้มีให้สำหรับผู้ค้าที่มีการอนุญาตเข้าถึงสินค้าหลักเท่านั้น กรุณายืนยันก่อนว่าคุณมี

การอนุญาตเข้าถึงสินค้าหลักใน Ginee ของคุณหรือไม่

รายงานนี้แสดงสถิติกำไรขาดทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อและสต็อก SKU ที่เชื่อมต่อกับสินค้าหลักที่เชื่อมต่อกับGinee

โปรดทราบ:

  1. เนื่องจากสต็อก SKU นั้นไม่มีข้อมูลจำเพาะของช่องทาง เมื่อกรองตามช่องทางหรือร้านค้า มูลค่าจำนวนที่เชื่อมต่อกับสต็อกจะไม่เปลี่ยนแปลง

2. รายได้จากการดำเนินงานนับเฉพาะคำสั่งซื้อสำเร็จ

3. คำสั่งซื้อ Tokopedia และ Shopify ถูกจำกัดโดย API ดังนั้นจึงไม่สามารถรับข้อมูลค่าคอมมิชชั่นได้ ตั้งค่า คอมมิชชั่นการตั้งค่าคำสั่งซื้อก่อนใช้งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการดำเนินงานรายได้ = จำนวนขาย-ส่วนลด-โปรโมชั่น-เหรียญ
ยอดขายวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมของยอดรวมของสินค้าในวันที่เลือก (ยอดรวมย่อย)
ส่วนลดวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมของโปรโมชั่นในวันที่เลือก
โปรโมชั่นวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมของมูลค่าคูปองในวันที่เลือก
เหรียญวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมของเหรียญในวันที่เลือก
รายได้ที่ไม่ได้ดำเนินการรายได้ที่ไม่ได้ดำเนินการ = ค่าจัดส่ง +ส่วนลด + การเปลี่ยนแปลงสต็อก (เพิ่ม)
ค่าจัดส่งวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมของค่าจัดส่งและค่าจัดส่งที่ชำระโดยระบบในวันที่เลือก
ส่วนลดวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมของส่วนลดในวันที่เลือก
สต็อกเข้าคลังวันที่บันทึกคำสั่งซื้อเข้าคลัง = จำนวนสต็อกเข้าคลัง * ราคาต้นทุนในวันที่เลือก
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน = ต้นทุนขาย (COGS)
ต้นทุนขาย (COGS)วันที่บันทึกคำสั่งซื้อออกคลัง = จำนวนสต็อกออกคลัง* COGS ราคาเฉลี่ยในวันที่เลือก
ค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการ = ค่าประกันภัย + ภาษี
ค่าประกันภัยวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมของค่าประกันภัยในวันที่เลือก
ภาษีวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมภาษีในวันที่เลือก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นๆ = ค่าบริการ + ค่าคอมมิชชั่น + เงินคืน + ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน + สต็อกออกคลัง
ค่าบริการ วันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมค่าบริการในวันที่เลือก
ค่าคอมมิชชั่นวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมค่าคอมมิชชั่นในวันที่เลือก
เงินคืน วันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมเงินคืนในวันที่เลือก
ค่าธรรมเนียมการคืนเงินวันที่สร้างคำสั่งซื้อ = ยอดรวมค่าธรรมเนียมการคืนเงินในวันที่เลือก
สต็อกออกคลังวันที่บันทึกคำสั่งซื้อเข้าคลัง = จำนวนคำสั่งซื้อออกคลัง * COGS ราคาเฉลี่ยในวันที่เลือก
กำไร/ขาดทุนสุทธิกำไร/ขาดทุนสุทธิ=รายได้จากการดำเนินงาน + รายได้ที่ไม่ได้ดำเนินการ – ค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการ – ค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการ – ค่าใช้จ่ายอื่นๆThis image has an empty alt attribute; its file name is l1-1-1024x509.png