คำสั่งซื้อที่ผิดปกติคือเมนูที่เพิ่มสำหรับผลลัพธ์ของการเชื่อมต่อคำสั่งซื้อที่ล้มเหลว ในรายการจะแสดงข้อมูลคำสั่งซื้อของการเชื่อมต่อด้วยตนเองและการเรียกกลับช่องทางที่ทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

รองรับการดูคำสั่งซื้อที่ล้มเหลวและสาเหตุของความล้มเหลวในการเชื่อมต่อในรายการคำสั่งซื้อที่ผิดปกติ และจะเชื่อมต่อใหม่ร้านค้าตามสาเหตุของความล้มเหลว

ในรายการของคำสั่งที่ผิดปกติ รองรับเฉพาะการดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อคำสั่งอีกครั้ง และรองรับเพื่อดูความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการเชื่อมต่อ