1.รับคำสั่งซื้อ

รองรับเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีสถานะเป็นชำระเงินแล้ว และประเภทให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งไม่ใช่ FBT (จัดเก็บและแพ็คสินค้าโดย Tiki) ยอมรับคำสั่งซื้อได้

คำแนะนำการใช้งาน:

เลือกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในรายการคำสั่งซื้อ คลิกปุ่ม “ยอมรับคำสั่งซื้อ” แล้วคลิกยืนยันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

(โปรดทราบว่าคลังสินค้าที่เลือกเป็นคลังสินค้าเริ่มต้นของคำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อ Tiki จะไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อยอมรับแล้ว)

2.จัดส่ง

เฉพาะคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและประเภทบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งเป็น dropship เท่านั้นที่จัดส่งได้

คำแนะนำการใช้งาน:

ไม่ต้องตั้งกฎการจัดส่ง เลือกคำสั่งซื้อที่จะจัดส่งในรายการคำสั่งซื้อ คลิกปุ่ม “จัดส่ง” ข้ามไปยังหน้า pick up ไม่ต้องดำเนินการอื่นใด คลิก “จัดเตรียมการจัดส่ง” เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้น

3.ดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

รองรับเฉพาะคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะกำลังจัดส่งและประเภทบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งคือ

seller delivery เท่านั้น สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้

คำแนะนำการใช้งาน:

เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องได้รับการยืนยันการรับสินค้า คลิกปุ่ม “ดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น” หลังจากการยืนยันครั้งที่สอง ใบเสร็จสามารถยืนยันได้ และสถานะคำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น

4.ยกเลิกคำสั่งซื้อ

รองรับเฉพาะ

คำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะชำระเงินแล้วและประเภทบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งเป็น dropship ยกเลิกคำสั่งซื้อได้

คำแนะนำการใช้งาน: เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก คลิกปุ่ม “ยกเลิกคำสั่งซื้อ” คุณสามารถยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยตรงโดยไม่ต้องกรอกเหตุผลในการยกเลิก

5.พิมพ์คำสั่งซื้อ

ช่องทางการขาย Tiki รองรับการพิมพ์ใบกำกับหีบห่อ ใบหยิบสินค้า ใบกำกับสินค้า และใบปะหน้าพัสดุ การพิมพ์

ใบปะหน้าพัสดุรองรับเฉพาะการดำเนินการเป็นเดียว/เป็นกลุ่มสำหรับคำสั่งซื้อที่มีประเภทการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของ dropship และ ODF (on-demand fulfillment) และใช้ผลลัพธ์เดียวบนแพลตฟอร์ม เทมเพลตของ Ginee ไม่รองรับในขณะนี้

6.เชื่อมต่อคำสั่งซื้อ

รองรับคำสั่งซื้อเชื่อมต่อเป็นเดี่ยว/เป็นกลุ่ม เชื่อมต่อสถานะคำสั่งซื้อแพลตฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานแบบเรียลไทม์

7.ตั้งค่าสถานะการพิมพ์/หยิบสินค้า/กำกับหีบห่อ

ตั้งค่าสถานะการพิมพ์ดังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลสถานะการพิมพ์ในรายการคำสั่งซื้อ

ตั้งค่าสถานะการหยิบสินค้าดังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลสถานะการหยิบสินค้าในรายการคำสั่งซื้อ

ตั้งค่าสถานะการกำกับหีบห่อดังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลสถานะการกำกับหีบห่อในรายการคำสั่งซื้อ