ปุจจุบัน Ginee เปิดฟังก์ชั่นใหม่ในการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเป็นกลุ่มสำหรับคำสั่งซื้อจาก Lazada และ Shopee

1.พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเป็นกลุ่มที่ Lazada

เนื่องจากข้อจำกัดของ Lazada ปัจจุบันจึงมีให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเป็นกลุ่มใน 1 ร้านค้าเท่านั้น และไม่สามารถทำได้กับ 2 ร้านค้าเหมือนกันหรือขึ้นไป

2.พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ Shopee

สำหรับ Shopee คุณสามารถใช้เทมเพลตใบปะหน้าพัสดุจาก Ginee เพื่อพิมพ์เป็นกลุ่ม Ginee ยังสนับสนุนการพิมพ์จากร้านค้าและช่องทางต่างๆ ในเวลาเดียวกัน หากคุณอยากใช้เทมเพลตนี้จาก Marketplace คุณสามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุเป็นหน่วยเดียวได้