“ยอดรวม” หมายถึงข้อมูลราคาของสินค้าที่สั่งซื้อ ยอดรวมจะรวมราคาขายรวมของสินค้า ค่าจัดส่งส่ง และส่วนลดที่ผู้ขายเสนอ Ginee จะเชื่อมตอข้อมูลนี้จากช่องทางการขายของคุณทันที

คุณสามารถดูข้อมูล “

ยอดรวม” ของคำสั่งซื้อตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1.เข้าสู่ระบบ Ginee และเปิดหน้า “รายการคำสั่งซื้อ”
2.ในรายการ “

ยอดรวม” คุณสามารถดูยอดรวมเงินของคำสั่งซื้อได้