อ่านบทความนี้คุณจะเข้าใจ

 1. วิธีแก้ไขหมวดหมู่สินค้าและตัวเลือกสินค้าของสินค้าเป็นกลุ่ม
 2. วิธีแก้ไขข้อมูลสำคัญของสินค้า Shopee เป็นกลุ่ม

กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขสินค้า Shopee เป็นกลุ่ม

 1. ไปที่การจัดการสินค้า-รายการสินค้า Shopee เลือกสินค้าหลายรายการ
 2. คลิก “แก้ไข”
 1. การแก้ไขเป็นกลุ่ม – ขั้นตอนแรก: แก้ไขหมวดหมู่สินค้าและตัวเลือกสินค้าของสินค้า
  1. เมื่อแก้ไขช่องตัวเลือกสินค้าของสินค้า รองรับการใช้ “ตัวเลือกสินค้าของสินค้า” กับสินค้าในหมวดหมู่แหล่งที่มาเดียวกันเป็นกลุ่ม
 • การดำเนินการ: การเปลี่ยนแปลงจะเลือกตัวเลือกสินค้าของสินค้า และคุณจะได้รับแจ้งให้พิจารณาว่าจะนำไปใช้กับสินค้าอื่นๆ หรือไม่
 1. สินค้าที่มีหมวดหมู่แหล่งที่มา รองรับการใช้งาน “หมวดหมู่สินค้า” กับสินค้าในหมวดหมู่แหล่งที่มาเดียวกันเป็นกลุ่ม
 • การดำเนินการ: เมื่อคุณเลือกที่จะเปลี่ยนประเภทสินค้า คุณจะได้รับแจ้งให้พิจารณาว่าจะนำไปใช้กับสินค้าอื่นๆ หรือไม่
 1. รองรับการแก้ไขหมวดหมู่สินค้าที่เลือกเป็นกลุ่ม
 1. การแก้ไขเป็นกลุ่ม – ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขข้อมูลสำคัญของสินค้า
  1. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) รูปภาพสินค้าของสินค้าในคอลัมน์นี้
  2. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) ชื่อสินค้าของสินค้าในคอลัมน์นี้
 • สามารถเพิ่มข้อความไปยังคำนำหน้าหรือคำต่อท้ายชื่อที่มีอยู่แล้ว แทนที่ xxx ด้วย yyy
 1. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) รูปภาพตัวเลือกสินค้าของสินค้าในคอลัมน์นี้
 2. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) แบรนด์ของสินค้าในคอลัมน์นี้
 3. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) ราคาสินค้าของสินค้าในคอลัมน์นี้
 • รองรับการแก้ไขโดยตรงเป็นค่าที่แน่นอน
 • รองรับการเพิ่ม/ลดจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ของราคาที่มีอยู่
 1. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) สต็อกของสินค้าในคอลัมน์นี้
 2. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) SKU ของสินค้าในคอลัมน์นี้
 • รองรับการเพิ่มคำนำหน้าหรือส่วนต่อท้ายตาม SKU ที่มีอยู่
 • รองรับการสร้าง SKU โดยอัตโนมัติ
 • รองรับการแทนที่ xx ใน SKU ด้วย yy
 1. รองรับการแก้ไข (รวมถึงการแก้ไขเป็นกลุ่ม) การจัดส่ง พรีออเดอร์ สถานะสินค้า ความยาว ความกว้าง ความสูง นำ้หนักของสินค้าในคอลัมน์นี้