1. กิจกรรมโปรโมชั่นที่สร้างขึ้นในช่องทางสามารถซิงโครไนซ์กับ Ginee ได้

2. วิธีการซิงโครไนซ์
ก. คลิก “ซิงโครไนซ์” ในหน้าการจัดการโปรโมชั่น เลือกช่องทางและร้านค้าที่เชื่อมต่อไว้แล้ว คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดในร้านค้าเดียว แล้วคุณจะเห็นผลซิงโครไนซ์ คุณสามารถกดปุ่มนี้โชว์โปรโมชั่นที่คุณทำในช่องทางศุนย์การขายก่อนหน้าแต่ยังไม่ได้โชว์ในการจัดการโปรโมชั่นแดชบอร์ดใน Ginee

ข. หากต้องการซิงโครไนซ์ข้อมูลการอัปเดตโปรโมชั่นเป็นหน่วย คุณสามารถคลิกปุ่ม ซิงโครไนซ์ ในรายการโปรโมชั่นเพื่ออัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

3. ซิงโครไนซ์ช่องทาง
คุณสามารถซิงโครไนซ์โปรโมชั่นจากช่องทางเช่น Shopee ที่เชื่อมเข้ากับ Ginee และมาสารถจัดการใน Ginee ได้

This image has an empty alt attribute; its file name is WeChatWorkScreenshot_f2330a46-df4c-4ad2-96b5-5c67310062a6.png