ขั้นตอนแรก: การจัดการการคัดลอก-ตารางคัดลอก-เช็คสินค้า คลิกคัดลอก

ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสินค้าหลักที่ขาด รองรับการแก้ไขเป็นกลุ่มหรือล้าง SKU หลัก สต็อก ราคา และราคาซื้อในคอลัมน์ปัจจุบัน วิธีการแก้ไข SKU หลักเป็นกลุ่มมีดังต่อไปนี้

  • สามารถเพิ่มหลักที่ด้านหน้าของ SKU หลักได้
  • สามารถเพิ่มหลักในตอนท้ายของ SKU หลักได้
  • คุณสามารถแทนหลักทั้งหมดใน SKU หลักด้วยหลักอื่น
  • SKU หลักสามารถสร้างเป็นกลุ่มได้โดยใช้คำนำหน้า + มูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ + คำต่อท้าย (โปรดทราบว่าล้าง SKU หลักก่อน มิฉะนั้นจะมีการสร้าง SKU หลักพื้นฐาน) เช่น คำนำหน้า: A การเติบโตค่าเริ่มต้น 11 คำต่อท้าย B โดยอัตโนมัติ จากนั้นระบบจะกรอกข้อมูล SKU หลักโดยอัตโนมัติตาม A11B, A12B, A13B…

หลังจากคัดลอกไปยังสินค้าหลักเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างสินค้าหลักตามข้อมูลของสินค้าที่คัดลอก หากเปิดการตั้งค่าการตรวจสอบสต็อกและการซิงโครไนซ์ สินค้าหลักจะแสดงในการจัดการสต้อกด้วย และฟังก์ชั่นการซิงโครไนซ์สต็อกก็จะเปิดใช้งาน