หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Ginee ของคุณแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อ Ginee เข้ากับ marketplace ตามความต้องการ ข้างล่างเป็นขั้นตอนที่สามารถช่วยเหลือได้ในกระบวนการเชื่อมต่อบัญชี Ginee ของคุณกับ Lazada:

1. การเชื่อมต่อร้านค้า

คลิก ชื่อบัญชี Ginee ของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกการเชื่อมต่อร้านค้า

2. เพิ่มร้านค้าบน Lazada

คลิก เพิ่มร้านค้า ที่มุมบนซ้าย จากนั้นเลือก Marketplace Lazada แล้วคลิกเริ่มการซิงโครไนซ์

3. ขั้นตอนการอนุญาต

ที่นี่คุณจะดำเนินการขั้นตอนการอนุญาตสำหรับการเชื่อมต่อร้านค้า Lazada ของคุณกับ Ginee  กรุณาเลือกประเทศไทย กรอกอีเมลและรหัสผ่านบัญชีร้านค้า Lazada ของคุณ แล้วคลิกส่ง

4. การอนุญาตร้านค้าที่สำเร็จ

หลังจากการอนุญาตสำเร็จ คุณสามารถดูร้านค้าทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ในรายการการเชื่อมต่อร้านค้า จากนั้น Ginee จะซิงโครไนซ์สินค้าและคำสั่งซื้อทั้งหมดจากร้านค้าของคุณในเวลาประมาณ 5-15 นาที

คุณยังสามารถดูคำแนะนำการเชื่อมต่อร Lazada ผ่านลิงค์ต่อไปนี้ได้: