ใน Ginee คุณสามารถเชื่อมต่อร้านค้า Bilibili หลายแห่งและจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อในร้านค้าได้

รายการสินค้าของBlibli

  1. ในรายการ Bilibili และศูนย์ผู้ขาย Bilibili สินค้าจะแสดงตามมิติตัวเลือกสินค้า
  2. ในรายการสินค้ารองรับราคา สต็อกสินค้า และข้อมูล SKU ของสินค้า เหมือนกับข้อจำกัดของศูนย์ผู้ขาย สินค้าบางอย่างไม่สามารถแก้ไขราคา สต็อกสินค้า และ SKUได้เนื่องจากข้อจำกัดของ API

เพิ่มสินค้า Blibli

1. ไปที่การจัดการสินค้า – รายการสินค้า Blibli – เพิ่มสินค้า

2.ใน Ginee คุณสามารถเผยแพร่สินค้าเดียวกันไปยังร้านค้า Blibli หลายแห่งได้พร้อมกัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผยแพร่สินค้า

3.ในการเลือกร้านค้า/คลังสินค้าและวิธีการจัดส่ง คุณต้องเลือกตามมิติของร้านค้า

ใน Ginee คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลร้านค้า/คลังสินค้า ข้อมูลตัวเลือกการจัดส่งได้ด้วยตนเอง

แก้ไขสินค้า Blibli

  1. ไปที่รายการการจัดการสินค้า-รายการสินค้า Blibli-แก้ไขสินค้า
  1. สินค้าที่วางจำหน่าย เลิกจำหน่าย และขายหมดแล้วได้เผยแพร่ไปยังช่องทาง Blibli แล้ว และสินค้าสามารถแก้ไขได้ตามมิติตัวเลือกสินค้าเท่านั้น
  • สำหรับสินค้าบางอย่างเนื่องจากตั้งค่า”ไม่เชื่อมต่อกับสินค้าหลัก” ในพื้นหลังของผู้ขาย Bilibili ดังนั้นข้อจำกัด API จึงไม่รองรับการแก้ไขข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง

3. สินค้าที่ฉบับร่าง/เผยแพร่ล้มเหลวไม่ได้เผยแพร่ไปยังศูนย์ผู้ขาย จึงสามารถแก้ไขและเผยแพร่สินค้าตามมิติของสินค้าได้