1. ในแท็บสินค้าที่ยังไม่เผยแพร่ กรุณาเลือกสินค้าที่คุณต้องการเผยแพร่
  2. คลิก“เผยแพร่” ไปเผยแพร่สินค้าที่คุณเลือก แล้วสินค้าที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้นในแต่ละช่องทาง

  3. กรุณารอจนกระบวนการเสร็จสิ้น สินค้าของคุณกำลังเผยแพร่ในร้านค้าของคุณ
  4. กระบวนการเผยแพร่สินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถคลิก “ดูทันที”   ไปดูสินค้าที่คุณได้เผยแพร่

    5. ถ้าคุณไม่สามารถเผยแพร่สินค้า คุณสามารถตรวจสอบเหตุผลในข้อมูลสินค้าด้วยข้อความสีแดง