เนื่องจากข้อกำหนดสำหรับชื่อสินค้าและรูปภาพในช่องทางต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน ชื่อสินค้าและรูปภาพคำอธิบายอาจเกินขีดจำกัดสูงสุดของช่องทางเมื่อสินค้าถูกคัดลอกไปยังช่องทางอื่น

หากคุณต้องเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปิดการตั้งค่าการตัดโดยอัตโนมัติได้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่การตั้งค่า-การตั้งค่าสินค้า-การตั้งค่าคัดลอก

ขั้นตอนที่ 2: เปิดการตั้งค่าการตัดโดยอัตโนมัติและเลือกช่วงที่จะเปิด

ก. ร้านค้าทั้งหมด (ร้านค้าที่ได้เชื่อมต่อใหม่จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นด้วย)

ข.

เปิดใช้งานโดยช่องทาง หากช่องทางเปิดใช้งานแล้ว ร้านค้าที่ได้เชื่อมต่อใหม่ของช่องทางก็จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นด้วย

ฃ. เปิดใช้งานโดยร้านค้า ร้านค้าที่ได้เชื่อมต่อใหม่จะไม่ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

เปิดใช้งานร้านค้าที่ถูกเลือกแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกการตั้งค่า

หลังจากเปิดการตั้งค่าแล้ว หากสินค้าแบบฉบับร่างถูกสร้างขึ้นโดยการคัดลอก ร้านค้าที่มีสินค้าแบบฉบับร่างอยู่ภายในช่วงการตั้งค่าของ “การตั้งค่าการตัดโดยอัตโนมัติ” ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตามขีดจำกัดบนสูงสุดของ ชื่อ คำอธิบาย และรูปภาพของช่องต่อไปนี้ และข้อมูลนอกเหนือจาก

การตัดโดยอัตโนมัติ