คุณสามารถส่งออกคำสั่งซื้อเชิงลึกที่ซิงโครไนซ์ไปยัง Ginee  เพื่อยืนยันในความถูกต้องของข้อมูลที่จะส่งออก Ginee ขอแนะนำให้คุณซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อก่อนส่งออก และส่งออกหลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพของคำสั่งซื้อนั้นถูกต้องและเหมาะสม

ในรายการคำสั่งซื้อมีฟังก์ชั่นการส่งออกซึ่งช่วยให้คุณ “ส่งออกคำสั่งซื้อที่เลือก” “ส่งออกคำสั่งซื้อทั้งหมด” หรือเพียงแค่ “ดูประวัติการส่งออก”

1) ส่งออกคำอธิบายของคำสั่งซื้อที่เลือก

เลือกคำสั่งซื้ออย่างน้อย 1 รายการที่ต้องการส่งออกตามลำดับ  คลิก “ส่งออกคำสั่งซื้อที่เลือก” และเลือกเทมเพลตการส่งออกเพื่อส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อ

2) ส่งออกคำอธิบายคำสั่งซื้อทั้งหมด

คลิกส่งออก เลือกเทมเพลตส่งออกและเวลาสั่งซื้อที่จะส่งออก (หมายถึงเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ) คุณสามารถส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อที่ต้องการได้

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นนี้สนับสนุนการส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อ 3 เดือนในครั้งเดียวเท่านั้น

 

 

3) ดูประวัติการส่งออก

Ginee จะช่วยคุณตรวจสอบการดำเนินการส่งออกคำสั่งซื้อและสนับสนุนการดาวน์โหลดข้อมูลที่จะดาวน์โหลดใน 15 วันที่ผ่านมา เพื่อทำให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือทำให้การส่งออกคำสั่งซื้อเดียวกันได้ง่ายขึ้น